О миграционој карти

U SKLADU SA ODLUKOM VLADE RUSKE FEDERACIJE OD 16. AVGUSTA 2004. GODINE BR 413 “O MIGRACIONOJ KARTI” NA ULASKU U RUSKU FEDERACIJU STRANI DRŽAVLJANIN MORA DA DOBIJE I POPUNI MIGRACIONU KARTU, PRIKAZATI KARTU SLUŽBENIKU POGRANIČNE KONTROLE, KOJI UZ USLOV DA PODACI U MIGRACIONOJ KARTI ODGOVARAJU PODACIMA NJEGOVOJ VIZI I PASOŠU, STAVLJA NA MIGRACIONOJ KARTI OZNAKU O ULASKU U RUSKU FEDERACIJU.

POGRANIČNI SLUŽBENICI ILI PREDSTAVNICI ORGANIZACIJA, KOJI PRUŽAJU USLUGE PREVOZA STRANIM DRŽAVLJANIMA BESPLATNO URUČAJU FORMULARI MIGRACIONOJ KARTI STRANIM DRŽAVLJANIMA PRI ULASKU U RUSKU FEDERACIJU.

MIGRACIONA KARTA SE NALAZI KOD STRANOG DRŽAVLJANINA TOKOM NJEGOVOG BORAVKA U RUSKOJ FEDERACIJI I PODNOSI SE ZAJEDNO SA OSTALIM DOKUMENTIMA ZA UPIS NA BORAVIŠTU.

U SLUČAJU POKVARANJA ILI GUBITKA MIGRACIONE KARTE, STRANI DRŽAVLJANIN MORA U ROKU OD TRI DANA DA PODNESE IZJAVU O TOME U TERITORIJALNI ORGAN MUPA RUSIJE NA MESTU BORAVIŠTA. KADA STRANI DRŽAVLJANIN PRIKAZUJE DOKUMENTE NA OSNOVU KOJIH ON JE UŠAO U RUSKU FEDERACIJU, ON DOBIVA BESPLATAN DUPLIKAT MIGRACIONE KARTE.  

PO IZLAZKU IZ RUSKE FEDERACIJE STRANI DRŽAVLJANIN OBAVEZAN DA PREDA MIGRACIONU KARTU POGRANIČNOM SLUŽBENIKU NA GRANIČNOM PRELAZU RUSKE FEDERACIJE.