Нерадни дани

ZBOG NOVOGODIŠNJIH PRAZNIKA

KONZULARNO ODELJENJE AMBASADE RUSIJE U 2020. GODINI ZADNJI DAN SA STRANKAMA RADI – 25. DECEMBАR.

U 2021. GODINI PRVI RADNI DAN JE

11. JANUAR